Tussentijdse rente aanpassing ING Bank

De ING biedt een bijzondere  mogelijkheid om bij een tussentijdse renteaanpassing zonder boete direct een leningdeel om te zetten naar een lagere rente indien dit hypotheekdeel kleiner is dan het boetevrije gedeelte.