Hypotheekrente

Doorrollen

HYPOTHEEKRENTE-DOORROLLEN.NL - hypotheekrente verlagen in stapjes zonder boete!

Het doorrollen van de hypotheekrente biedt nieuwe mogelijkheden om zonder boete de hypotheekrente in stapjes te verlagen en te profiteren van lagere maandlasten. Deze tussentijdse rente aanpassing helpt u in het verlagen van de maandlasten.

HOE WERKT HET?

U kunt bij de meeste geldverstrekkers jaarlijks 10% tot 20% boetevrij van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen. Geldverstrekkers die het doorrollen van de hypotheekrente mogelijk maken, bieden u de mogelijkheid om de genoemde 10% tot 20% van uw hypotheek zonder boete tussentijds naar een lagere rente om zetten.

In een paar jaar kan een huizenbezitter zo profiteren van een voordeligere hypotheek en verlaagt u in stapjes de hypotheekrente.

Onderaan deze pagina treft een voorbeeldbrief waarmee u bij uw geldverstrekker een verzoek kunt indienen. Ook geven wij u onderaan een paar rekenvoorbeelden.

WENS TWEEDE KAMER

Op 23 november 2017 heeft de kamer de motie aangenomen van de heren Ronnes en Omtzigt om het mogelijk te maken om de hypotheek in stapjes om te zetten naar hypotheek met een lagere rente. Het zogenaamde doorrollen van de hypotheekrente.

MOTIE 32 847

ERIK RONNES & PIETER OMTZIGT

Integrale visie op de woningmarkt

nr. 266, voorgesteld 6 september 2016 en aangenomen op 23 november 2017.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rente voor onder andere hypotheekleningen historisch laag is;

 • constaterende dat het voor veruit de meeste huizenbezitters voordelig uitpakt als men een deel van de hypotheek kan oversluiten naar een hypotheek met lagere rente;
 • overwegende dat in bijna alle hypotheekcontracten de mogelijkheid wordt geboden om jaarlijks 10% tot 20% van de hypotheek kosteloos af te lossen;
 • overwegende dat op die manier in maximaal tien jaar tijd een hypotheek met hoge rente kan worden omgezet in een hypotheek met lagere rente als het kosteloos af te lossen bedrag wordt omgezet in een nieuw hypotheekdeel;
 • overwegende dat deze wijze voor de consument nauwelijks kosten met zich meebrengt, een voordeel oplopend tot honderden euro's per maand kan opleveren, maar niet wordt aangeboden door hypotheekverstrekkers;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met hypotheekverstrekkers en de Autoriteit Financiële Markten, om mogelijk te maken dat boetevrije aflossingsdelen gebruikt kunnen worden om hypotheken in stappen om te zetten naar een hypotheek met lagere maandlasten, en gaat over tot de orde van de dag.

WELKE GELDVERSTREKKERS BIEDEN HET HYPOTHEEKRENTE DOORROLLEN AAN?

Vooralsnog bieden weinig geldverstrekkers deze mogelijkheid aan. Een aantal geldverstrekkers heeft deze mogelijkheid in beraad. De volgende geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om tussentijds het boetevrije deel aan te passen, het doorrollen van de hypotheekrente.

Voordelen consument

 • Lagere rente zonder boete
 • U hoeft niet naar de notaris en er is geen taxatie nodig
 • U kunt kiezen uit meerdere rentevaste periodes
 • Meer stabiliteit in maandlasten; de leningdelen verlopen niet allemaal ineens en het geeft u spreiding van rente risico's.
 • Omzetten kan per kalenderjaar. Dus als u er in december gebruik van maakt dan kunt u in januari nog een keer gebruik maken van deze mogelijkheid.

Nadelen consument

 • U kunt in het kalenderjaar waarin u het doorrollen van de hypotheekrente gebruikt niet extra aflossen zonder een eventuele boete. U heeft uw boetevrije deel dan al gebruikt.
 • U krijgt meerdere leningdelen waardoor de hypotheek minder overzichtelijk kan worden.

Voordelen geldverstrekker

 • Klanttevredenheid neemt toe
 • Betaalbaarheid van de hypotheek neemt toe, minder risico
 • Meerdere verschillende rentevaste periodes zorgen er voor dat de consument minder makkelijk op termijn de hypotheek zal oversluiten. Er is dus geen moment dat de klant zonder boete kan oversluiten omdat er per periode sprake is van een andere boete bij oversluiten. Uiteraard geldt dit alleen als de vergelijkingsrente lager is dan de afgesproken rente in het contract.

Nadelen geldverstrekker

 • Op korte termijn lagere inkomsten door lagere rente
 • Extra administratie en administratieve lasten
 • De hypotheek wordt advies gevoeliger. Dat kan betekenen meer onderhoud en extra kosten.

EXTRA INFO

https://www.nu.nl/wonen/5020199/tweede-kamer-wil-regels-oversluiten-hypotheek-in-stappen.html

REKENVOORBEELD

 • € 400.000,- oorspronkelijke hypotheekschuld
 • € 300.000,- huidige restschuld, 1 leningdeel
 • 4,00% huidige te betalen hypotheekrente
 • Maandlasten nu €1.000,- (€ 300.000,- * 4,00% / 12 maanden)
 • Boetevrije aflossing 10%
 • 2,00% actuele hypotheekrente voor 10 jaar

Nieuwe situatie na 1 jaar hypotheekrente doorrollen

 • € 400.000,- oorspronkelijke hypotheekschuld
 • € 260.000,- 1ste leningdeel, 4,00%
 • € 40.000,- 2de leningdeel, 2,00%
 • Maandlasten leningdeel 1, € 866,67 (€ 260.000,- * 4,00% / 12 maanden)
 • Maandlasten leningdeel 2, € 66,67,- (€ 40.000,- * 2,00% / 12 maanden)
 • Nieuwe maandlasten totaal € 933,34
 • Besparing per maand € 66,66, besparing per jaar € 799,92

Nieuwe situatie na 2 jaar hypotheekrente doorrollen

 • € 400.000,- oorspronkelijke hypotheekschuld
 • € 220.000,- 1ste leningdeel, 4,00%
 • € 40.000,- 2de leningdeel, 2,00%
 • € 40.000,- 3de leningdeel, 2,00%
 • Maandlasten leningdeel 1, € 733,33 (€ 220.000,- * 4,00% / 12 maanden)
 • Maandlasten leningdeel 2, € 66,67,- (€ 40.000,- * 2,00% / 12 maanden)
 • Maandlasten leningdeel 3 € 66,67,- (€ 40.000,- * 2,00% / 12 maanden)
 • Nieuwe maandlasten totaal € 866,67
 • Besparing per maand € 133,33, besparing per jaar € 1,599,96 ten opzichte van oorspronkelijke maandlasten.

DOWNLOAD HIER DE VOORBEELD BRIEF - VERZOEK GELDVERSTREKKER - HYPOTHEEKRENTE DOOR ROLLEN.

CONCEPT BRIEF

NAAM BANK

POSTBUS / STRAAT, HUISNUMMER

POSTCODE, PLAATS

BETREFT: VERZOEK DOORROLLEN VAN DE HYPOTHEEKRENTE

HYPOTHEEKNUMMER: ........................

uw woonplaats, ......-........-201.....

Geachte heer, mevrouw,

Vriendelijk verzoek ik u om mij / ons een voorstel te doen om het gedeelte dat ik boetevrij mag aflossen van de hypotheek om te zetten naar een nieuwe rentevaste periode van 5, 10, 20 jaar. Zo worden de maandlasten verlaagd zonder dat er een boete betaald moet worden.

Bij dit voorstel ontvang ik graag de volgende gegevens:

 • Oorspronkelijk hoofdsom van de leningdelen;
 • De huidige schuldrest van de leningdelen met het rentepercentage;
 • Opgave van eventueel spaar- en/of beleggingssaldo;
 • Een opgave van de boeterente indien ik toch de hele hypotheek aflos;
 • Een opgave van het boetevrije percentage per leningdeel;
 • Een overzicht van de actuele hypotheekrente en/of url van waar deze hypotheekrente op uw website staat;
 • Indien de voorwaarden van mijn hypotheek veranderen door deze aanpassing dan ontvang ik daar graag een toelichting op. Toelichten welke voorwaarden veranderen.

Graag ontvang(en) ik / wij per ommegaande een bevestiging van ontvangst van deze brief / e-mail.

Met vriendelijke groet

UW NAAM

ADRES, HUISNUMMER

POSTCODE, PLAATS

EMAIL-ADRES

TELEFOONNUMMER

Disclaimer:

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet worden aangemerkt als aanbod en is geen advies aan u.

Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. De informatie is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij garanderen niet dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. U dient zelf te verifiëren of de informatie nog actueel en juist is. Wenst u uw hypotheek of financieel product aan te passen neem dan contact op met een onafhankelijke financieel adviseur of rechtstreeks met de aanbieder van het product of dienst.

Wij kunnen niet garanderen dat deze website altijd foutloos en ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op die websites.

Informatie die per e-mail of via deze website wordt verzonden is niet beveiligd tenzij uw voor een beveiligde of afgeschermde omgeving heeft gekozen. De inhoud van deze berichten kan daarom niet als vertrouwelijk worden beschouwd en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wij hebben het recht deze disclaimer aan te passen.

ing